r Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Wykaz  podręczników  do  klasy  I  liceum

Język  polski: Stentor  „Przeszłość  to  dziś”  K. Mrowcewicz wyd. 2012 r., cz. 1 (czerwona) + cz. 2 (żółta) A. Nawarecki, D. Siwicka

Matematyka: Wyd. Nowa Era  „Matematyka”, zakres podstawowy, W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek

Historia: Wyd. Operon  seria: „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy, B. Burda, B. Halczak, A. Roszak, R.M. Józefiak, M. Szymczak

WOS: Wyd. Operon  seria: „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy, Zbigniew Smutek, Jan Maleska

Biologia: Wyd.  Nowa Era  „Biologia  na czasie”, zakres  podstawowy, Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski

Geografia: Wyd. Nowa Era „Oblicza geografii”, zakres podstawowy, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Chemia: Wyd.  Nowa  Era  „To jest chemia”, zakres podstawowy, Romuald Hassa, Aleksadnra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Fizyka: Wydawnictwo  ZAMKOR  „Świat  fizyki”, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, M. Fiałkowska
    
Język  angielski: Wydawnictwo Macmillan  David  Spencer  Gateway Plus 3                  
                
Język  niemiecki: FOCUS 1 podręcznik z ćwiczeniami (zakup przez szkołę), Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne

Edukacja dla bezpieczeństwa: Wyd. Szkolne PWN  „Bez paniki!”, (do nowej podstawy programowej) M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała

Informatyka: Wydawnictwo Operon  seria: „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy, autor: Arkadiusz  Gawełek.  Podręcznik dla szkół     ponadgimnazjalnych.
 

 

Wykaz  podręczników  do  klasy  II  liceum


Język  polski: Stentor  „Przeszłość  to  dziś”  E. Paczoska  cz. 1  (zielona) + cz. 2  (fioletowa)  J. Kopciński

Matematyka: Wyd.  Nowa  Era  „Matematyka”  zakres  podstawowy

Historia i społeczeństwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda (trzy wątki tematyczne do uzgodnienia we wrześniu)

Biologia (rozsz.):  I półrocze: Wyd.  Nowa Era  „Biologia  na czasie 1”, Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik podręcznik dla liceum  ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony + maturalne karty pracy
II półrocze: Wyd.  Nowa Era  „Biologia  na czasie 2”
    
Geografia (rozsz.):  I półrocze:  Wyd. Nowa  Era  „Oblicza geografii 1”, zakres  rozszerzony, R. Malarz, M. Więckowski,
II półrocze: „Oblicza geografii 2”, zakres  rozszerzony  T. Rachwał + Maturalne karty pracy (zamawiane we wrześniu przez szkołę)

Język  angielski: Wydawnictwo Macmillan  David  Spencer  Gateway Plus 3

Język  niemiecki: FOKUS 2  Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczn, Anna Kryczyńska-Pham, Joanna Szczęk

Podstawy przedsiębiorczości: „Krok w przedsiębiorczość”  Wydawnictwo Nowa Era

 

Wykaz  podręczników  do  klasy  III  liceum

Język  polski: Stentor  „Przeszłość  to  dziś”  (do nowej podstawy programowej) (niebieska), J. Kopciński

Matematyka: Nowa  Era  Matematyka  zakres  podstawowy

Historia i społeczeństwo:  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda kontynuacja
                   
Biologia (rozsz.): I półrocze: Wyd. Nowa Era,  „Biologia  na czasie 2”, S. Krawczyk, F. Dubert, R. Kozik podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 2
II półrocze: Wyd.  Nowa Era, „Biologia  na czasie 3”, F. Dubert, M. Jurgowiak + maturalne karty pracy 3  zakres rozszerzony

Geografia (rozsz): Wyd. Nowa  Era  „Oblicza geografii 2”  geografia  zakres rozszerzony R. Malarz, M. Więckowski  kontynuacja
II półrocze  „Oblicza geografii 3”  geografia  zakres  rozszerzony  T. Rachwał
    
Język  angielski: Matura  2015  Repetytorium  M. Rosińska, L. Edwards Macmillan

Język  niemiecki: FOCUS 3  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Anna Kryczyńska-Pham

 


 

Zastrzyk sztuki na szkolnym oddziale!

Kolejna akademia za nami...

Wyniki egzaminów końcem czerwca

Informacja...

Metallica i pojedynek z profesorem!

Byliśmy na Festiwalu Nauki i Sztuki w ATH...

Erasmus na Sycylii!

Relacja Dominiki Chomiuk...

Terminy egzaminów sprawnościowych

Znane są już terminy egzaminów dla kandydatów...