r Pojedyncze

Kodeks rodzica

Piłka nożna to zdecydowanie  najpopularniejsza dyscyplina sportu w świecie. Angażuje miliony młodzieży i starszych, czynnie uprawiających futbol dla zdrowia i radości życia. Na najwyższym poziomie zawodowym dostarcza wszystkim pięknej i godziwej rozrywki – na trybunach stadionów i poprzez media. Na piłce nożnej spoczywa jednak szczególna odpowiedzialność moralna. Jej wartości i normy uczą i wychowują, wprost i pośrednio wpływając na ludzkie zachowanie  w każdym kraju i na całym globie.

Dobre wzory – w grze i w postawach zawodników, mądrości trenerów i sprawiedliwości sędziów – przenoszone są także poza stadion. Kiedy dzieje się coś złego na boiskach i wokół nich, odbija się to zwielokrotnionym echem w myśleniu i postępowaniu poza futbolem, w codziennym życiu. Przymykając oczy na nieprawidłowości lub niegodziwości mówimy czasem, że “to tylko sport”. Pamiętać należy jednak, iż dla wielu ludzi oznacza to “aż sport”, bo futbol stanowi ważny, a nawet pierwszorzędny układ odniesienia.

Chociaż wiemy wiele o potrzebie uczciwości, prawdy, bezstronności i kultury kibicowania, nigdy dość przypominania fundamentalnych reguł. Zwłaszcza kolejnym generacjom, którym za mało mówimy  jasno, czym ma być czysty sport. Warto powtarzać te najprostsze prawa szczególnie w okresach zagrożeń i niezrozumienia dla etycznej strony futbolu, gdy padają pytania, kwestionujące jego społeczny sens. Zestawienie podstawowych powinności, obowiązujących w piłce nożnej, służyć ma dobru ukochanej dyscypliny i dobru jej prawdziwych miłośników.

KODEKS  ZACHOWAŃ RODZICÓW REKORDZISTY

1. Dzieci i młodzież angażują się w sport dla własnej zabawy, nie Waszej... Nie są miniaturami profesjonalnych zawodników.
2. Zawsze zachęcaj swoje dziecko do gry zgodnej z określonymi zasadami.
3. Wpajaj swojemu dziecku, że wysiłek i praca zespołowa są ważne tak samo jak zwycięstwo i wynik każdego meczu trzeba zaakceptować.
4. Zmieniaj meczowe porażki  dziecka w małe sukcesy, motywuj go do pracy nad sobą, ucz go pozytywnej, sportowej postawy.
5. Oklaskuj zawsze zespół swojego dziecka na równi z zespołem przeciwnika.
6. Nie kwestionuj decyzji sędziowskich, nie podważaj ich uczciwości.
7. Wspieraj wszystkie działania odrzucające słowne i fizyczne formy przemocy w sportowej rywalizacji.
8. Uznawaj autorytet trenerów, którzy starają się szkolić z pasją Twoje dziecko.
9. Daj przykład ! Odnoś się przyjaźnie do rodziców przeciwnika.
10. Odpoczywaj i baw się bez względu na wynik bo w sportowej edukacji tak samo ważne jest nauczyć się wygrywać, jak i przegrywać.

 

 

Kodeks zawodnika

Piłka nożna to zdecydowanie  najpopularniejsza dyscyplina sportu w świecie. Angażuje miliony młodzieży i starszych, czynnie uprawiających futbol dla zdrowia i radości życia. Na najwyższym poziomie zawodowym dostarcza wszystkim pięknej i godziwej rozrywki – na trybunach stadionów i poprzez media. Na piłce nożnej spoczywa jednak szczególna odpowiedzialność moralna. Jej wartości i normy uczą i wychowują, wprost i pośrednio wpływając na ludzkie zachowanie  w każdym kraju i na całym globie.

Dobre wzory – w grze i w postawach zawodników, mądrości trenerów i sprawiedliwości sędziów – przenoszone są także poza stadion. Kiedy dzieje się coś złego na boiskach i wokół nich, odbija się to zwielokrotnionym echem w myśleniu i postępowaniu poza futbolem, w codziennym życiu. Przymykając oczy na nieprawidłowości lub niegodziwości mówimy czasem, że “to tylko sport”. Pamiętać należy jednak, iż dla wielu ludzi oznacza to “aż sport”, bo futbol stanowi ważny, a nawet pierwszorzędny układ odniesienia.

Chociaż wiemy wiele o potrzebie uczciwości, prawdy, bezstronności i kultury kibicowania, nigdy dość przypominania fundamentalnych reguł. Zwłaszcza kolejnym generacjom, którym za mało mówimy  jasno, czym ma być czysty sport. Warto powtarzać te najprostsze prawa szczególnie w okresach zagrożeń i niezrozumienia dla etycznej strony futbolu, gdy padają pytania, kwestionujące jego społeczny sens. Zestawienie podstawowych powinności, obowiązujących w piłce nożnej, służyć ma dobru ukochanej dyscypliny i dobru jej prawdziwych miłośników.

KATALOG ZACHOWAŃ DLA ZAWODNIKÓW REKORDU

1. Graj zawsze dla  zespołu i dla własnej radości,  a nie po to by zadowolić rodzica.
2. Stosuj się zawsze do reguł obowiązujących w grze.
3. Kontroluj swoje zachowanie, szanuj decyzje sędziów i rywali na boisku
4. Bądź dobrym sportowcem, wielkodusznym zwycięzcą, godnie przyjmuj porażki.
5. Traktuj innych w grze tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
6. Zawsze po meczu podziękuj sędziemu i przeciwnikowi.
7. Pamiętaj, że czego nie nauczysz się na treningu, nie ma prawa udać się na meczu.
8. Godnie reprezentuj Klub  oraz  Szkołę na boisku, jak i poza nim.
9. Szanuj sprzęt treningowy i zawsze sprzątaj po sobie.
10. Uważnie słuchaj rad i uwag  trenera, ponieważ trener jest moim przyjacielem i zawsze mi pomoże.

 

 

Koncepcja pracy SMS BTS Rekord

1. Połączyć naukę ze sportem. Wychowywać młodzież do szlachetnej rywalizacji. Rozbudzać radość z uczenia się i uprawiania sportu przez całe życie.

2. Rozbudzać ciekawość świata, uczyć świadomego i racjonalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

3. Kształtować odpowiedzialność do pełnienia ról społecznych, wrażliwość dla osób lub grup odrzuconych, samotnych, cierpiących. Budować wolontariat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników do klasy I liceum

Język polski: wyd. GWO „Sztuka wyrazu” cz. 1 i 2  podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy i rozszerzony
D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska, C. Ratajczak, A. Regiewicz

Matematyka: wyd. Nowa Era „MATeMAtyka” zakres podstawowy,
podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (niebieska)
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

Historia: wyd. Nowa Era „Poznać przeszłość” część I zakres podstawowy

HiT: uzgodnienie podręcznika we wrześniu

Biologia: wyd. Nowa Era „Biologia na czasie 1” zakres podstawowy

Geografia: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony
Maturalne karty pracy: „Oblicza geografii 1”

Chemia: wyd. Nowa Era „To jest chemia 1" Chemia ogólna i nieorganiczna,
podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Fizyka: wyd. Nowa Era „Odkryć fizykę 1” zakres podstawowy

Język angielski: wyd. Macmillan New Password A2+/B1
podręcznik + ćwiczenia

Język niemiecki: wyd. Pearson „Perfekt 1” + ćwiczenia

Edukacja dla bezpieczeństwa: wyd. Nowa Era „Żyję i działam bezpiecznie”

Informatyka: wyd. Nowa Era „Informatyka na czasie 1”
(podręcznik nieobowiązkowy)

Plastyka: wyd. Operon Plastyka Karty pracy szkoły ponadpodstawowe
zakres podstawowy

Wykaz podręczników do klasy II liceum

Język polski: wyd. Nowa Era „Ponad słowami” część 1 i 2
podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, A Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska

Matematyka: wyd. Nowa Era „MATeMAtyka 2” zakres podstawowy
podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Historia: wyd. Nowa Era „Poznać przeszłość”
podręcznik do historii dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

HiT: uzgodnienie podręcznika we wrześniu

Biologia: wyd. Nowa Era „Biologia na czasie 2”
podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy
Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Geografia: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 2”
podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar
Maturalne karty pracy: „Oblicza geografii 2”

Chemia: wyd. Nowa Era kontynuacja "To jest chemia 1" Chemia ogólna i nieorganiczna
podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
W trakcie roku szkolnego - kwiecień-maj 2022 „To jest chemia 2" Chemia organiczna. Zakres podstawowy.

Fizyka: wyd. Nowa Era „Odkryć fizykę 2” zakres podstawowy

Język angielski: wyd. Express Publishing „Repetytorium” (pomarańczowe)
poziom podstawowy i rozszerzony 

Język niemiecki: wyd. Pearson „Perfekt 1” kontynuacja /„Perfekt 2” + ćwiczenia
Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

Informatyka: wyd. Nowa Era „Informatyka na czasie 2”
(podręcznik nieobowiązkowy)

Podstawy przedsiębiorczości: wyd. Nowa Era „Krok w przedsiębiorczość”
(podręcznik nieobowiązkowy)

Wykaz podręczników do klasy III liceum

Język polski: wyd. Nowa Era „Ponad słowami” część 1 i 2
podręcznik do języka polskiego dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy i rozszerzony

Matematyka: wyd. Nowa Era „MATeMAtyka” zakres podstawowy
podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Jolanta Wesołowska

Historia: wyd. Nowa Era „Poznać przeszłość”
podręcznik do historii dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia: wyd. Nowa Era „Biologia na czasie 3”
podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Jolanta Holeczek

Geografia: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 3”
podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.
Maturalne karty pracy: „Oblicza geografii 3”

Chemia: wyd. Nowa Era „To jest chemia 2" Chemia organiczna
podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Fizyka: wyd. Nowa Era „Odkryć fizykę 3 i 4” zakres podstawowy

Język angielski: wyd. Express Publishing „Repetytorium” (pomarańczowe)
poziom podstawowy i rozszerzony 

Język niemiecki: wyd. Pearson „Perfekt 2” kontynuacja/ „Perfekt 3” + ćwiczenia

Informatyka: wyd. Nowa Era „Informatyka na czasie 3”
(podręcznik nieobowiązkowy)

Podstawy przedsiębiorczości: wyd. Nowa Era „Krok w przedsiębiorczość”
(podręcznik nieobowiązkowy)

Wykaz podręczników do klasy IV liceum

Język polski: wyd. Nowa Era „Ponad słowami” część 1 i 2
podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy i rozszerzony

Matematyka: wyd. Nowa Era „MATeMAtyka” zakres podstawowy
podręcznik dla klasy 4 liceum ogólnokształcącego i technikum
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska.

Historia: wyd. Nowa Era „Poznać przeszłość”
podręcznik do historii dla klasy 4 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Geografia: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 4”
podręcznik dla klasy 4 liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.
Maturalne karty pracy: „Oblicza geografii 4”

Język angielski: zakup we wrześniu po podziale na grupy
wyd. Oxford 2022 „Repetytorium Maturzysty”
D. Borkowska, R. Evans
STUDENT BOOK
grupa 1 poziom podstawowy i rozszerzony
grupa 2 poziom rozszerzony

Język niemiecki: wyd. Pearson „Perfekt 3” kontynuacja + ćwiczenia

MODEL ABSOLWENTA SMS BTS REKORD

SMS BTS Rekord jest szkołą, której nadrzędnym celem jest wykształcenie i wychowanie światłego człowieka i rozwój jego talentu sportowego.

WIEDZA - absolwent posiada:

•    wiedzę opartą o podstawy programowe w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie
•    wiedzę praktyczną przydatną w życiu
•    zna kulturę i historię swojego regionu i kraju
•    zna zagrożenia wynikające ze współczesnej cywilizacji
•    ma rozbudzone potrzeby poznawcze
•    wiedzę niezbędną do dalszego profesjonalnego uprawiania piłki nożnej i futsalu

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

•    korzystać z różnych źródeł informacji
•    praktycznie wykorzystywać wiedzę
•    uczyć się i pracować w zespole
•    rozwiązywać indywidualnie problemy i podejmować różne zadania
•    skutecznie komunikować się w języku polskim i obcym
•    świadomie gospodarować wolnym czasem
•    dbać o własny rozwój
•    kierować swoim rozwojem sportowym by osiągnąć „mistrzostwo sportowe” na miarę posiadanego talentu i możliwości

POSTAWY - absolwent prezentuje:

•    światopogląd oparty o humanistyczne wartości
•    szacunek dla innych, zwłaszcza dla osób o innych talentach niż sportowe
•    szacunek dla norm życia społecznego i demokracji
•    szacunek dla symboli narodowych i religijnych
•    otwartość na potrzeby innych, tolerancję dla innych narodów, ras i wyznań
•    przygotowanie do podjęcia wyboru dalszej drogi kształcenia
•    aktywność społeczną i kulturalną
•    odpowiedzialność za siebie i innych, którzy są w potrzebie
•    poczucie własnej wartości i właściwą samoocenę
•    postawę aktywną wobec posiadanego talentu sportowego - zgodnie z posiadanymi predyspozycjami
•    gotowość do przyjmowania i przeżywania sukcesów i porażek
•    umiejętność świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów, w tym bezpieczeństwa w sieci
•    związek z tradycją szkoły i klubu piłkarskiego, dbałość o ich wizerunek
•    szacunek dla środowiska, w którym żyje, dbałość o czystość przyrody i jej zasoby
•    przygotowanie do założenia rodziny i wzięcia odpowiedzialności za wychowanie następnego pokolenia
•    inspiruje innych do aktywności sportowej

CECHY POŻĄDANE:

•    umiejętność rozróżniania dobra i zła
•    uczciwość
•    wytrwałość
•    sumienność
•    rzetelność
•    pracowitość
•    systematyczność
•    konsekwencja w dążeniu do celu
•    odpowiedzialność
•    uspołecznienie
•    patriotyzm

Regulamin przyznawania stypendium SMS Rekord

 

Więcej artykułów…

Wyniki naboru do IV klasy Szkoły Podstawowej

W dniu jutrzejszym, tj 30.04.2024 Dyrekcja SMS Rekord ogłosi wyniki naboru do IV klasy Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Rekord...

Terminy testów sprawnościowych

Znane są już treminy testów sprawności ukierunkowanej i specjalnej w piłce nożnej zgodne z wytycznymi PZPN

Uwaga! Rekrutacja!

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord Bielsko-Biała zaczynają rekrutację uczniów do klas pierwszych...

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023r. o godzinie 11:00 w hali sportowej. Zapraszamy!

Zakończenie roku szkolnego

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 które odbędzie się 23 czerwca 2023 r. w auli szkolnej: 10:00 Liceum...